top of page

Utmärkelser

Utmärkelser

Täta Tak har vunnit Di Gasell 2006, 2008, 2009

 

Di skriver; -Vi har funnit att ditt företag är ett av Sveriges snabbaste växande företag och har levt upp till följande hårda kriterier…

En gasell är;

Man skall ha vuxit organiskt och inte genom fusioner eller uppköp.

Minst 10 anställda och omsätta mer än 10 miljoner/år.

Offentliggjort minst fyra årsredovisningar. De tre senaste åren kontinuerligt ökat omsättningen och samtidigt minst fördubblat sin omsättning. Man skall även ha ett positivt rörelseresultat för de fyra verksamhetsåren I övrigt ha sunda finanser.

Täta Tak har vunnit Superföretagen 2007, 2008, 2009, 2014

I undersökningen krävs att företaget presterar på topp inom sex olika grenar: Tillväxt, Vinst, Avkastning, Effektivitet, Kapitalstruktur och Finansiering.

Dessutom ska företaget ha presterat på topp under minst fyra år. De företag som gör detta erhåller titeln Superföretag.

Tidningen vill med denna utmärkelse synliggöra företag som är goda förebilder för svensk näringsliv.

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Tryggt för dig som kund att veta!

bottom of page