top of page

Solceller, valet som gör skillnad

Minska din klimatpåverkan

Solceller är ett av de mest skonsamma sätten att producera el för miljön!

Totallösning

Låt oss hjälpa Er producera egen el, med vår kunskap och kvalité

Minska Elkostnader

Solceller sänker dina driftskostnader och därmed påverkas ni mindre av stigande elpriser

Ett enkelt val för BRF Tornväktaren IV

BRF Tornväktaren IV i Ystad har valt en komplett Solenergi lösning med batteribackup av Täta Tak

Sänkt energiskatt på solel

Energiskatt är den avgift du betalar för att tillverka och producera el, denna skatt skall sänkas för de som tillverkar solel lokalt eller i liten omfattning. Producenter som tillverkar mindre än 255 kW har sedan tidigare skattefritt på denna el. Nu sänks även skatten för de som tillverkar 255 kW eller mer, från 32,5 till 0,5 öre per kWh.

Sälj din överskottsenergi

Om din anläggning producerar mer elektricitet än du använder så finns det möjlighet sälja överskottet

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el​

Om din fastighets solceller producerar mer el än du förbrukar, har du under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet.

Kontakta oss idag för att hitta en lösning som passar Er

För mer information om solceller vänligen kontakta oss!

Success! Message received.

Kontakt
bottom of page