top of page

Underhållsavtal

Underhållsavtal Start

Drift och underhåll av tak ska fungera även när du har annat att tänka på. Det ska bara kosta när det verkligen behövs och aldrig mer än vad du budgeterat. Ändå ska du alltid ha servicen tillgänglig och pålitlig. Precis som att ha eget folk men utan den fasta kostnaden.

 

Det är den ekvationen vi kan få att gå ihop för dig genom våra underhållsavtal.

 

Avtalet finns i två modeller:

 

Totalansvar.

Vi övertar ansvaret för dina tak. Antingen hela ditt bestånd eller delar av det. Avtalet bygger på en grundlig besiktning, en tidsplan för åtgärder, som godkänts av dig, samt fasta budgets för varje åtgärd. Genom fortlöpande rapportering har du full och uppdaterad kontroll över ditt underhåll och genom att du lägger ut arbetet kan du skära ner dina fasta kostnader.

 

Löpande kontroll och renhållning.

Vi genomför en eller två årliga besiktningar av dina tak, rengör där det behövs och rapporterar skador och behov av renovering eller reparationer. Dessutom får du förslag till åtgärder och en kostnadsberäkning. Kan också röra hela ditt bestånd eller delar av det. Du vinner även här på möjligheten att skära fasta kostnader.

 

Vi tecknar gärna underhållsavtal för alla dina tak.

 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

bottom of page