top of page

Miljö

Miljö start

Vi har ett stort sortiment av miljövänliga produkter och ställer krav på våra leverantörer att arbeta miljövänligt. Vi vill kunna erbjuda våra kunder miljövänliga alternativ. Här nedan finner du exempel på miljövänliga produkter vi kan erbjuda idag. Många av våra leverantörer och även vi är i ständig förbättring, fråga alltid oss om det finns något miljövänligt alternativ som skulle passa Er.

 

Exempel på miljövänligt takmaterial

Derbicolor Olivine – Tätskiktet som äter upp växthuseffekten.

Olivin har en yta som består av mineralen olivin som reagerar när taket kommer i kontakt med atmosfärens koldioxid via regnvatten. Kontakten skapar en kemisk reaktion som neutraliserar koldioxiden och vattnet renas.

Derbipure – Världens första ekologiska takbeläggning.

Denna är baserad på vegetabiliska oljor och hartser (kåda). Den mer traditionella takbeläggningen är baserad på bitumen som är varken miljövänlig eller hållbar. Vi på Täta Tak har tillsammans med vår leverantör lagt de två första taken i Sverige med detta material som två pilotprojekt.

Derbigum brite – Sänker Energiförbrukningen.

Detta är en vit takpapp som kombinerar lång livslängd med betydande energibesparingar. En byggnad med Derbigum brite är kallare, renare, och förbrukar mindre energi.

Derbilight – Takkupol som vid dagsljus (behöver ej vara sol) frambringar så mycket ljus att

man i normalfall inte behöver använda ytterligare belysning. Sparar både el och ger ett mer harmoniskt dagsljus inomhus.

Läs mer om Derbigum på deras hemsida www.se.derbigum.com

IcoPal noxite – Takpapp med patenterat sten granulat som vid uv-stålning neutraliserar NOx (kväveoxider) i luften till ett ofarligt nitrat.

Läs mer på IcoPals hemsida www.icopal.se

 

Sedumtak

Veg tech - Veg Tech erbjuder även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening. Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland.

 

Svenska Naturtak – Leverantör av en mängd sedumtak. Ett grönt tak absorberar upp till 99 % av nederbörden och avdunstar näst intill allt vatten beroende på klimat och årstid. Det minskar värmeinstrålningen, skyddar mot UV-ljus och skyddar mot mekaniska skador på tätskiktet vilket genererar ökad livslängd på tätskiktet. Gröna tak isolerar bra och minskar uppvärmningskostnader under vintern och nedkylningskostnader under sommaren. Svenska Naturtak odlar allt sitt sedum i Tygelsjö precis utanför Malmö.

 

Plåtmaterial

Bevego Plannja GreenCoat – Detta är en organisk ytbeläggning, denna är endast framställd av naturliga oljor.

Solceller

 

Solceller har vi också monterat på flera projekt och vi har samarbetspartners som sköter de elarbeten som krävs vid installation. 

 

Transport av vårt material.

I största mån beställer vi alltid materialet ut på arbetsplatserna direkt (vid entreprenader),

vilket minskar onödig lagerhantering och minskar även avsevärt transportsträckorna och

därmed sparar vi på miljön.

 

Bilar.

Vi uppdaterar vår vagnpark var tredje år för att vi ska ha bilar med lite utsläpp, och bli mer kostnadseffektiva. Körsätt och omvägar är något vi minskar på då de flesta montörerna utgår från sitt hem varje morgon och slipper på så sätt onödiga omvägar. Våra bilar drivs med diesel som också är ett bättre alternativ för miljön. Vi har som policy att köra på ett mjukt och miljövänligt sätt i största mån.

 

Avfallshantering

Vårt avfall sorteras på ett miljövänligt sätt kontinuerligt, vid våra egna lokaler i Malmö och Påarp och även ute på våra arbetsplatser. Vi eftersträvar en miljövänlig linje i bästa mån genom hela vårt arbete från kontor ut till arbetsplatserna. 

bottom of page