top of page

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Vi på Täta Tak Entreprenad AB/Glumslövs Plåt AB värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till Er integritet. Det är viktigt för oss att ni får reda på vilken information vi samlar in om Er samt hur vi gör det. Täta Tak utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in viss personlig information.

 

  • För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

Kunna hantera Er beställning och tjänst från oss, rörande de byggtjänster vi erbjuder.

Ansöka ROT-avdrag hos skatteverket

Handskas med betalningar

Handskas med reklamation- och garantiärenden.

De personuppgifter som vi kommer i kontakt med är:

Namn

Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)

Personnummer (endast vid ROT-avdrags ansökan)

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

 

  • För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

Skicka direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post,

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Namn

Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

 

  • För att kunna hantera kundärenden

Personuppgifter behandlas för att:

Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till oss via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).

Utreda klagomål- och diskussionsärenden

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Namn

Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

Din korrespondens

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundärenden.

 

  • För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

Namn

Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

Din korrespondens

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

 

  • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kunderna.

Personuppgifter behandlas för att:

Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.

Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.

Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment.

Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.

Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.

Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

Köphistorik

 

Om ni har frågor gällande era personuppgifter kontakta info@tatatak.se

bottom of page